Обращение центрального комитета профсоюза работников науки и образования Украины к Президенту Украины

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України звертається до Вас від імені президії з приводу необхідності забезпечення з 1 січня 2014 року встановлення розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки не нижче мінімальної заробітної плати, як це передбачено статтею 6 Закону України «Про оплату праці» та статтею 96 Кодексу законів про правцю України.

Всупереч положенням Щорічного послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році» у прийнятому Верховною Радою України без погодження з профспілками Законі України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» не визначено чіткого терміну встановлення розміру тарифної ставки 1 розряду Єдиної тарифної сітки на рівні мінімальної заробітної плати.

Статтею 8 Державного бюджету України на 2014 рік мінімальну заробітну плату затверджено в розмірі: з 1 січня 1218 гривень, з 1 липня 1250 гривень, з 1 жовтня 1301 гривні.

Про посадовий оклад працівника І тарифного розряду ЄТС зазначається лише в пояснювальній записці Кабінету Міністрів України до проекту Держбюджету на 2014 рік, а саме: з 1 січня 2014 року у розмірі 852 гривень, з 1 липня 890 гривень, з 1 жовтня 1011 гривень.

У зв ’язку з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати до 1218 гривень збільшився розрив між мінімальною заробітною платою та базовим посадовим окладом Єдиної тарифної сітки з 295 гривень до 366 гривень, що не відповідає зо б о в ’язанням Уряду за чинною Генеральною угодою.

Неприйняття Кабінетом Міністрів України рішення про підвищення розмірупосадового окладу працівника І тарифного розряду призводить до дискримінації в оплаті праці працівників навчальних закладів та установ освіти і науки, як і інших працівників бюджетної сфери. Порушено міжпосадові співвідношення працівників, посади яких відносяться до 1-5 тарифних розрядів, розмір посадових окладів яких встановлюється на рівні мінімальної заробітної плати 1218 гривень без урахування складності роботи.

Ситуація з станом фінансового забезпечення галузі, зволікання з прийняттям Урядом постанови про підвищення базового посадового окладу Єдиної тарифної сітки викликає глибоке занепокоєння та обурення працівників освіти, загострює соціальну напругу в трудових колективах, які налаштовані на відстоювання трудових прав, включаючи проведення акцій протесту та наміри вступу в колективний трудовий спір.

Зважаючи на викладене, президія ЦК Профспілки працівників освіти і науки України закликає Вас, шановний Президенте України, як гаранта К онституції України, забезпечити дотримання норм статті 113 Конституції України, відповідно до якої Кабінет Міністрів України у своїй діяльності має керуватися Конституцією, законами України, актами Президента України.
Полный текст обращения